Kde se bere POCIT OSPRAVEDLŇOVÁNÍ SE ?

V době, kdy je duchovní podstata mimo tělo, nachází se v prostorách, které nemají tak pevně dané podmínky. BEZPOPDMÍNEČNOST je duchovní podstatě velmi blízká. Teď najednou přícházíš na tento svět a už potřebuješ zcela od začátku obhajovat svoji existenci. Rodiče hned po narození dítěte vyplňují papír o tom, že ses narodil. Dostáváš RODNÝ LIST. Pokud …