Mnoho lidí neví a bojí se při vyslovení rodinné konstelace, co je čeká a někdy zjištění, že mohu svůj problém dokonce uvidět vlastníma očima vede k velikému strachu.  Jako vše nové co nás vede ke změně a uvědomění je pro nás zpočátku těžké a potřebuje malý kousek ODVAHY udělat ten první krok. A proto se chci s vámi podělit o několik informací k tématu Rodinné konstelace a jejich průběhu.

Konstelace jsou metodou duchovního rozvoje, která umožňuje nahlédnout na skryté síly systému ( rodina, vztahy, podnik, zaměstnání, finance, zdraví ) a tyto síly zharmonizovat tak, aby působily ve prospěch klienta. Zakladatelem této metody je lektor Bert Helinger.  Konstelace jsou pochopením souvislostí. Ukazují potřebu podívat se na celek, který jednotlivý problém vytváří. Ukazují “ vnitřní obraz reality“. Když ho přijmu reaguje na mé okolí a JÁ mám na výběr. Zůstat ve STARÉM VZORCI nebo se ROZŠÍŘIT O NOVÉ = ZMĚNA Konstelace nám dovolují zažít pocit SOUNÁLEŽITOSTI, dostat se k našim kořenům, předkům, zdroji síly = dostáváme se SAMI K SOBĚ, KE SVÉ PODSTATĚ.

Klient definuje, pojmenuje svůj problém, co chce řešit. Rozestaví zástupce ve vytyčeném prostoru do vzájemných vztahů tak jak to odpovídá jeho vnitřnímu obrazu. Zástupci cítí, co se děje pod povrchem a na vyzvání lektora to vyjádří svými slovy, pocity, gesty, pohybem. Často dochází k emocionálnímu uvolnění a uvolnění bloků v konstelaci. Vše pod vedením lektora. Konstelace zpravidla končí v případě, že je nalezeno dobré a přijatelné řešení pro všechny zúčastněné. Obtížně se vysvětlují, než vykonávají. Je potřebné je ZAŽÍT.

Metoda rodinných konstelací je postavena na znalosti ŘÁDU LÁSKY, který není vidět. K tomuto řádu jsme nedostali žádná pevná pravidla, ale jeho porušení znamená mnoho nepříjemných situací v našem životě i v životě budoucích generací. Každý z nás se řídí různými OBRAZY VNÍMÁNÍ, které nás podporují – brzdí, dávají sílu – oslabují. S těmito obrazy pracujeme a dáváme jim PROSTOR pro VÝVOJ a větší HARMONII.

Pokud si postavíte konstelaci její energetická hodnota vás provází minimálně až 2 roky. To znamená, že něco se ve vašem problému může pozitivně upravit hned a něco postupně „dozrává“. Tento proces je vždy velice individuální a záleží na zátěži rodinného systému. Mnohdy je potřeba postavit i více konstelací, které pomohou problém dočistit ke spokojenosti klienta.

Není potřeba mít strach, ale nalézt ODVAHU a SCHOPNOST pojmenovat co mě trápí a co CHCI ZMĚNIT.
Držím palce.

Olga Plchová
kontakt: ola.plchova@seznam.cz