Přinášíme vám techniku, s jejíž pomocí můžeme nahlédnout na to, co se odehrává v naší duši. Odhaluje jednotlivé aspekty (vnitřní podobnosti), které v duši působí, jejich postoje a příběhy a umožňuje nám je pochopit, přijmout a rozpouštět jejich reaktivní vrstvy. Tak se postupně dostáváme hlouběji až k samotné esenci naší duše. Konstelace vnitřních osob působí na mnoha úrovních.

Umožňují nám:

– poznávat a přijímat části sebe sama – aspekty působící v naší duši, tzv. podosobnosti – vnitřní děti, ženy, muže, zvířata a bohy,
– uvidět dynamiku, která se odehrává v naší duši – vnitřní konflikty, to, co nám brání pohnout se dál, to, co vytěsňujeme, a tím si to přitahujeme do života, to, čeho se bojíme, disharmonické programy a přesvědčení, staré sliby, závazky, dohody,…
– harmonizovat vnitřní konflikty – splynutí vnitřních polarit v jedno
– integrovat vytěsněné, skryté nebo odštěpené (traumatizované) části duše
– odhalit a spojit se s esenciální podstatou naší duše – přijmout dary, se kterými jsme přišli na svět, a začít je realizovat v životě,
– porozumět svému chování, svým myšlenkám a svým pocitům – učit se nehodnotit a nesoudit,
– prožívat hlubokou sounáležitost všech vnitřních osob a dosáhnout jejich odhodlání nadále spolupracovat ve prospěch celku,
– přijmout sebe takového, jaký jsem, se vším, co ke mně patří, a prožít zkušenost, že právě takový jsem hoden lásky

Je to příležitost spoluvytvářet jednotu. Rozpouštět polarity a prožívat jednotlivé úrovně vědomí v rámci své vlastní duše. Tedy přímo v místě stvořeném k tomuto účelu. Dochází tak k uvolnění, větší psychické pohodě, harmonizaci vztahů a ke zcela novému druhu porozumění, které vede k laskavějšímu vnímání sama sebe, lidí a světa. Faktickým projevem v životě je skutečnost, že klient, který dosud reagoval podmíněně – útokem, útěkem, zamrznutím – reaguje překvapivě jinak, přiměřeně dané situaci. Tato nová reakce přitom není výsledkem práce mysli, ale automatickou první reakcí duše bez přemýšlení. Pracovat můžeme se záměrem zvědomit existenci a působení vnitřních osob, které se projevují v našem praktickém životě, a umožnit dosažení stavu jejich vzájemné spolupráce, nebo se záměrem odhalení mocných osobností, které působí skryté v našem podvědomí. Záměrem může být samozřejmě také zpracování vztahových, psychických, zdravotních, pracovních, finančních problémů a dalších symptomů vždy z pohledu více částí duše. Čistým záměrem je rovněž podívat se na to, co se mám v této fázi svého života naučit. Jednoduše řečeno, konstelace vnitřních osob nám umožňují hlubší sebepoznání, prohlubování vědomí vnitřní sounáležitosti a celistvosti v souladu s nejvyšším blahem všech zúčastněných.

Jste srdečně zváni na ochutnávkový večer 10. 1. 2019 od 18:00 a na sobotní celodenní Konstelace vnitřních osob 19. 1. 2019 od 10:00 v centru Maitasuna.
Čeněk Rosecký, lektor, terapeut a systemický kouč
www.ordejov.cz