KAFE V MAITASUNĚ je pravidelné živé vysílání se zajímavými lidmi, kteří s námi spolupracují. Vybíráme témata, která vy sami často do Maitasuny přinášite. Rády podporujeme vše, co Vás zajímá.

Téma 13.2.2018: Dech proud života s Monikou Hasalovou Cyklus dechu v Maitasuně
Sledujte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=m5LTHtWj12o

Začíná to prvním nádechem a končí posledním výdechem. Dech oživuje, nabíjí energií, doprovází životem… Kolik vydržíš bez jídla, kolik bez pití a kolik bez dechu? Skrze dech se lze spojit – se svou silou, – uzdravit a zmírnit bolesti, ale také jej používáme na oddělení se od bolesti. Když nedýcháš – necítíš. Skrze dech lze prožívat zcela jiné spojení nejen se sebou, ale i s partnerem Dech je mocný nástroj k meditaci, ke spojení se svým podvědomím a spojením se svou vnitřní silou. Co se stane pokud se na tento pramen znovu napojíme?

Internetové stránky Moniky: http://vedomyzivot.com Jak ovlivní první nádech náš život? Jak zajistit aby první nádech proběhl spontánně – co to přináší do života? Jak pomoci sobě a svým dětem a to v jakémkoli věku spojit se s dechem a skrze něj se svým vnitřním prostorem a zdrojem energii uvnitř sebe. ….. ve všech těchto připadech to není o dechové technice – ta je druhořadá – ale o spojení s dechem, spojení s energií uvnitř. Technika je druhořadá. Skrze svou Buddhstickou praci jsem si osvojila mnoho technik, ale jaký rozdíl se stal pokud jsem dechem vstoupila do techniky a nebo techniku dělala!